Palveluehdot ja rekisteriseloste

Palveluehdot

Energiabuusterin palvelu- ja sopimusehdot koskevat elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Sopimusehdot noudattavat näihin säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä Kuluttajaviraston laatimaa ohjeistusta.

Energiabuusteri tarjoaa liikuntapalveluita niin vedessä kuin maalla (mm. yksilöllinen uimaopetus, uimakoulut, vesitreeniohjaus, äitiysliikuntavalmennus ym.) niitä ostaville asiakkaille. Palvelut tarjotaan ohjatusti koulutetun henkilön toimesta.

  1. Energiabuusterin palveluihin ilmoittautuminen oikeuttaa osallistumisen kyseisen kurssin tai muun yhdessä asiakkaan kanssa sovitun palvelupaketin ajankohdan ajaksi. Ilmoittautuminen ja kurssille tai palveluihin osallistuminen on kurssi/palvelukohtainen sekä henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan osallistumisen hyväksyy huoltaja ilmoittautumisen yhteydessä.
  2. Kurssien (esim. uimakoulut) maksuja ei palauteta kurssin jo alettua tai peruutuksen tapahtuessa alle 48 tunnin ajalta ennen kurssin alkua. Henkilökohtaisten palvelupakettien kohdalla peruutusaika on 24 h, jolloin palvelussa sovittu tapaaminen voidaan vielä siirtää toiseen ajankohtaan. Myöhemmin, kuin 24 h ennen perutut tapaamiset lasketaan käytetyiksi.
  3. Kurssi/palvelumaksu on mahdollista palauttaa erikoistapauksissa, esim. pitkäaikainen sairaus tai loukkaantuminen (yli 1 kk) kirjallista todistusta vastaan. Kaikki keskeytetyt kurssit ja palvelupaketit sekä mahdolliset maksupalautukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.
  4. Lyhytkursseilla (5 krt) ei ole mahdollista käydä kokeilukerralla. Pidemmillä kursseilla (yli 8 krt) on yksi kokeilukerta mahdollinen 10 € hintaan. Yksilöllisten palvelupakettien kohdalla ei kokeilukertoja ole.
  5. Energiabuusterista johtumattomista syistä tapahtuvat peruutukset eivät oikeuta osallistumismaksun palauttamiseen. Korvaavia kertoja pyritään järjestämään tapauskohtaisesti mahdollisuuksien mukaan, mutta jos korvaavaa kertaa ei saada järjestymään, osallistumismaksun palautukseen ei ole oikeutusta. Energiabuusterista johtumattomat syyt ovat esim. veden likaantuminen tai esim. luonnonilmiö.
  6. Energiabuusteri pidättää oikeuden muutoksiin. Mikäli kurssi/palvelu joudutaan kokonaisuudessaan perumaan, palautetaan kurssimaksu asiakkaalle kokonaisuudessaan. Syy perumiseen voi olla esimerkiksi se, ettei minimiosallistujamäärä kurssilla täyty.
Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Energiabuusteri / Minna Kult
Y-tunnus: 3263556-1
Kirkkojantie 1-1
21530 PAIMIO
050 5437373

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Minna Kult
Kirkkojantie 1-1
21350 PAIMIO
050 5437373
minna.energiabuusteri (a) gmail.com

3. Rekisterin nimi
Energiabuusterin markkinointi, verkkokauppa ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.
Asiakastiedot tallennetaan myös rekisteröinnin yhteydessä WordPressin WooCommerce-järjestelmään, jonne tallennetaan ilmoittautumiset, varaukset sekä käynnit.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa pitää sisällään seuraavia tietoja asiakkaasta: Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite sekä asiakkaan tilaukset, ilmoittautumiset ja jäsenkortit.

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijänseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko, ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Evästeet ja muut vastaavanlaiset teknologiat

Sivusto on luotu Louhen palvelimelle WordPress -sivustona. Palvelut käyttävät evästeitä sekä muita vastaavanlaisia teknologioita.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan selaimen välimuistiin. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistaa evästeet sivustolla käynnin päätteeksi. Käytämme evästeitä, jotta palveluidemme käyttökokemus olisi paras mahdollinen. Omien palveluiden lisäksi käytämme esimerkiksi Google Analyticsiä, joka asettaa evästeitä kun käytät verkkopalveluita. Tämä auttaa meitä selvittämään miten palveluita käytetään, jotta voimme tehdä niistä aikaisempaakin parempia.